مخازن زباله ماسک دار

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۹
با توجه به موج جدید شیوع ویروس کرونا که سلامت شهروندان را تهدید می کند، شهرداری منطقه۹ با هدف حمایت از پویش مردمی " من ماسک می زنم" در اقدامی ابتکاری نسبت به رنگ آمیزی مخازن زباله بدون استفاده اقدام کرد.
عکاس: عباس کیقبادی

مخازن زباله ماسک دار 1

مخازن زباله ماسک دار 2

مخازن زباله ماسک دار 3

مخازن زباله ماسک دار 4

مخازن زباله ماسک دار 5

مخازن زباله ماسک دار 6

مخازن زباله ماسک دار 7

مخازن زباله ماسک دار 8

مخازن زباله ماسک دار 9

مخازن زباله ماسک دار 10

مخازن زباله ماسک دار 11

مخازن زباله ماسک دار 12

مخازن زباله ماسک دار 13

مخازن زباله ماسک دار 15

مخازن زباله ماسک دار 16

مخازن زباله ماسک دار 17

مخازن زباله ماسک دار 18

مخازن زباله ماسک دار 19

مخازن زباله ماسک دار 20

مخازن زباله ماسک دار 21

مخازن زباله ماسک دار 22

مخازن زباله ماسک دار 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید