بازدید مهندس صبوری دیلمی از پروژه استاد معین

۲۱ تیر ۱۳۹۹
صبح روز شنبه 21 تیر 1399 مهندس صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهردار منطقه 9 و جمعی از مدیران معاونت فنی و عمرانی از مراحل پایانی احداث پروژه ""ادامه جنوبی بلوار استادمعین(حدفاصل خیابان نیارکی تا محور 30 متری جی) بازدید کردند.
محمد اسماعیلی
http://www.tehranpicture.ir/u/7bd