نه به کیسه های پلاستیکی

۱۹ تیر ۱۳۹۹
همزمان با روز جهانی بدون پلاستیک، پیروز حناچی شهردار تهران با حضور در فروشگاه شهروند بهرود در پویش خرید بدون کیسه‌های پلاستیکی مشارکت کرد.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/5z2