در جست و جوی دنباله دار

تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۹
نئووایس از کشفیات تازه دانشمندان جهان بوده که دوره بازگشت آن هر ۱۰ هزار سال یکبار است و فرصت رصد آن برای علاقه‌مندان به علم ستاره‌شناسی و اجرام آسمانی در برج میلاد بوجود آمده است. جمعی از ستاره‌شناسان و منجمان کشور، دنباله‌دار "نئووایس" را پیش از طلوع آفتاب پنج‌شنبه صبح از فراز برج میلاد رصد کردند. دنباله‌داری که نور بسیار زیاد دارد و با چشم غیر مسلح نیز قابل رؤیت است.اما امروز صبح به دلیل غبار شدید و هوای ابری قابل رویت نبود.
عکاس: محمد دلکش
در جست و جوی دنباله دار 1

در جست و جوی دنباله دار 1

در جست و جوی دنباله دار 2

در جست و جوی دنباله دار 2

در جست و جوی دنباله دار 3

در جست و جوی دنباله دار 3

در جست و جوی دنباله دار 4

در جست و جوی دنباله دار 4

در جست و جوی دنباله دار 5

در جست و جوی دنباله دار 5

در جست و جوی دنباله دار 6

در جست و جوی دنباله دار 6

در جست و جوی دنباله دار 7

در جست و جوی دنباله دار 7

در جست و جوی دنباله دار 8

در جست و جوی دنباله دار 8

در جست و جوی دنباله دار 9

در جست و جوی دنباله دار 9

در جست و جوی دنباله دار 10

در جست و جوی دنباله دار 10

در جست و جوی دنباله دار 11

در جست و جوی دنباله دار 11

در جست و جوی دنباله دار 12

در جست و جوی دنباله دار 12

در جست و جوی دنباله دار 13

در جست و جوی دنباله دار 13

در جست و جوی دنباله دار 14

در جست و جوی دنباله دار 14

در جست و جوی دنباله دار 15

در جست و جوی دنباله دار 15

در جست و جوی دنباله دار 16

در جست و جوی دنباله دار 16

در جست و جوی دنباله دار 17

در جست و جوی دنباله دار 17

در جست و جوی دنباله دار 18

در جست و جوی دنباله دار 18

در جست و جوی دنباله دار 19

در جست و جوی دنباله دار 19

در جست و جوی دنباله دار 20

در جست و جوی دنباله دار 20

در جست و جوی دنباله دار 21

در جست و جوی دنباله دار 21

در جست و جوی دنباله دار 22

در جست و جوی دنباله دار 22

در جست و جوی دنباله دار 23

در جست و جوی دنباله دار 23

در جست و جوی دنباله دار 24

در جست و جوی دنباله دار 24

در جست و جوی دنباله دار 25

در جست و جوی دنباله دار 25

در جست و جوی دنباله دار 26

در جست و جوی دنباله دار 26

در جست و جوی دنباله دار 27

در جست و جوی دنباله دار 27

در جست و جوی دنباله دار 28

در جست و جوی دنباله دار 28

در جست و جوی دنباله دار 29

در جست و جوی دنباله دار 29

در جست و جوی دنباله دار 30

در جست و جوی دنباله دار 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید