طرح پیمایش محلات منطقه ۹

تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۹
طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور مصطفی کاظمی، مشاور عالی و مدیرکل حوزه دفتر شهردار تهران، مصطفی موسوی‌لاری ، شهردار منطقه ۹ و جمعی از گروه‌ها و فعالان این طرح در پارک المهدی این منطقه برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 1

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 3

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 4

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 6

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 7

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 8

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 9

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 10

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 11

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 13

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 17

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 19

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 20

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 21

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 22

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 24

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 25

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 27

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 29

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 30

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 31

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 33

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 34

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 36

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 37

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 39

طرح پیمایش محلات منطقه ۹ با حضور رئیس دفتر شهردار تهران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید