اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران

تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۹
مسابقات فینال نخستین دوره لیگ فوتبال کودکان آینده‌ساز مناطق 22گانه شهر تهران، با همکاری مشترک سازمان ورزش، منطقه 12 شهرداری و پویش صعود، در رده سنی 11 تا 16 سال، یک شنبه 15 تیر 1399 در مجموعه فرهنگی ورزشی نابینایان شهید هرندی انجام پذیرفت و تیم شهرداری منطقه 20 قهرمان این دوره از مسابقات شد.
عکاس: شایان محرابی
اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 1

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 1

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 2

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 2

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 3

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 3

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 5

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 5

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 6

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 6

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 7

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 7

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 8

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 8

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 9

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 9

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 10

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 10

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 11

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 11

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 12

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 12

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 14

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 14

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 15

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 15

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 16

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 16

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 17

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 17

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 20

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 20

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 22

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 22

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 23

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 23

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 24

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 24

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 26

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 26

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 27

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 27

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 28

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 28

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 29

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 29

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 31

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 31

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 32

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 32

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 33

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 33

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 34

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 34

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 35

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 35

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 36

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 36

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 37

اختتامیه اولین دوره از مسابقات لیگ فوتبال کودکان آینده ساز شهر تهران 37

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید