سینا اطهر؛ پس از حریق

تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۹
مرکز تصویر برداری سینا اطهر با وجود اخطارهای مکرر مبنی بر اعدم ایمنی شامگاه سه شنبه 10 تیر طعمه حریق شد، این حادثه ۱۹ کشته و۱۴ مصدوم داشت و خسارات زیادی به ساختمان های اطراف وارد کرد.
عکاس: مجتبی عرب‌ زاده

سینا اطهر؛ پس از حریق

سینا اطهر؛ پس از حریق 1

سینا اطهر؛ پس از حریق 2

سینا اطهر؛ پس از حریق 3

سینا اطهر؛ پس از حریق 4

سینا اطهر؛ پس از حریق 5

سینا اطهر؛ پس از حریق 6

سینا اطهر؛ پس از حریق 7

سینا اطهر؛ پس از حریق 8

سینا اطهر؛ پس از حریق 9

سینا اطهر؛ پس از حریق 10

سینا اطهر؛ پس از حریق 11

سینا اطهر؛ پس از حریق 12

سینا اطهر؛ پس از حریق 13

سینا اطهر؛ پس از حریق 14

سینا اطهر؛ پس از حریق 15

سینا اطهر؛ پس از حریق 16

سینا اطهر؛ پس از حریق 17

سینا اطهر؛ پس از حریق 18

سینا اطهر؛ پس از حریق 19

سینا اطهر؛ پس از حریق 20

سینا اطهر؛ پس از حریق 21

سینا اطهر؛ پس از حریق 22

سینا اطهر؛ پس از حریق 23

سینا اطهر؛ پس از حریق 24

سینا اطهر؛ پس از حریق 25

سینا اطهر؛ پس از حریق 26

سینا اطهر؛ پس از حریق 27

سینا اطهر؛ پس از حریق 28

سینا اطهر؛ پس از حریق 29

سینا اطهر؛ پس از حریق 30

سینا اطهر؛ پس از حریق 31

سینا اطهر؛ پس از حریق 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید