زیرگذر گلوبندک

تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۹
پروژه احداث زیرگذر گلوبندک که یکی از پروژه های شاخص منطقه 12 به شمار می آید، پس از تکمیل و بهره برداری، ضلع غربی خیابان ۱۵ خرداد را از زیر خیابان خیام به ضلع شرقی آن متصل ساخته و در نتیجه مشکل تداخل تردد پیاده و سواره در خیابان خیام و چهارراه گلوبندک را برطرف می کند. زیرگذر گلوبندک در واقع یک زیرگذر پیاده شهری است و علاوه بر تسهیل تردد عابران پیاده، امکان دسترسی آسان به ایستگاه مترو در ضلع غربی بازار، را فراهم می کند. تاکنون حدود 60 درصد از عملیات اجرایی پروژه انجام شده و بخش های سخت کار همانند حفاری بخش عمده تونل ها به سرانجام رسیده است. فعالیت های انجام شده با مدیریت معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 12 صورت پذیرفته و ادامه عملیات اجرایی به سازمان مهندسی و عمران شهر تهران واگذار شده است. اقدامات باقی مانده سازه ای شامل حفاری ورودی شرقی، مراحل نهایی اتصال به ایستگاه مترو، نازک کاری ها و اصلاحات تکمیلی است.
عکاس: شایان محرابی
زیرگذر گلوبندک 1

زیرگذر گلوبندک 1

زیرگذر گلوبندک 2

زیرگذر گلوبندک 2

زیرگذر گلوبندک 3

زیرگذر گلوبندک 3

زیرگذر گلوبندک 4

زیرگذر گلوبندک 4

زیرگذر گلوبندک 5

زیرگذر گلوبندک 5

زیرگذر گلوبندک 6

زیرگذر گلوبندک 6

زیرگذر گلوبندک 7

زیرگذر گلوبندک 7

زیرگذر گلوبندک 8

زیرگذر گلوبندک 8

زیرگذر گلوبندک 9

زیرگذر گلوبندک 9

زیرگذر گلوبندک 11

زیرگذر گلوبندک 11

زیرگذر گلوبندک 12

زیرگذر گلوبندک 12

زیرگذر گلوبندک 13

زیرگذر گلوبندک 13

زیرگذر گلوبندک 14

زیرگذر گلوبندک 14

زیرگذر گلوبندک 15

زیرگذر گلوبندک 15

زیرگذر گلوبندک 16

زیرگذر گلوبندک 16

زیرگذر گلوبندک 17

زیرگذر گلوبندک 17

زیرگذر گلوبندک 18

زیرگذر گلوبندک 18

زیرگذر گلوبندک 19

زیرگذر گلوبندک 19

زیرگذر گلوبندک 21

زیرگذر گلوبندک 21

زیرگذر گلوبندک 22

زیرگذر گلوبندک 22

زیرگذر گلوبندک 23

زیرگذر گلوبندک 23

زیرگذر گلوبندک 24

زیرگذر گلوبندک 24

زیرگذر گلوبندک 25

زیرگذر گلوبندک 25

زیرگذر گلوبندک 26

زیرگذر گلوبندک 26

زیرگذر گلوبندک 27

زیرگذر گلوبندک 27

زیرگذر گلوبندک 28

زیرگذر گلوبندک 28

زیرگذر گلوبندک 29

زیرگذر گلوبندک 29

زیرگذر گلوبندک 30

زیرگذر گلوبندک 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید