آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه گردشگری عباس آباد

تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۹
نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران با تمرکز بر ۳ محور سلامت، گردشگری غذایی ‌و رویکرد آموزشی در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد با حضور سید رضا صالحی امیری، زهرا نژاد بهرام و محمد جواد حق شناس افتتاح شد. این مجموعه که در ضلع شرقی اراضی و در محوطه باغ کتاب واقع شده ,موزه‌ای از خودروهایی است که عمر هر کدامشان به ده‌ها سال می‌رسد.
عکاس: مرضیه نورعلی
آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 1

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 1

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 2

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 2

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 3

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 3

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 4

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 4

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 5

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 5

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 6

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 6

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 7

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 7

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 8

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 8

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 9

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 9

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 10

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 10

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 11

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 11

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 12

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 12

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 13

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 13

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 14

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 14

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 15

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 15

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 16

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 16

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 17

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 17

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 18

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 18

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 19

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 19

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 20

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 20

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 21

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 21

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 22

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 22

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 23

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 23

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 24

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 24

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 25

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 25

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 26

آغاز به کار نخستین مجموعه رستوران خودرویی تهران در منطقه عباس آباد 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید