بازدید محسن هاشمی از خط 10 مترو

۱۱ تیر ۱۳۹۹
محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران به همراه مناف هشمی معاون حمل و نقل شهرداری تهران و علی امام مدیر عامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) صبح امروز چهارشنبه 11 تیر 1399 از مراحل پیشرفت پروژه خط 10 مترو تهران بازدید کردند.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/2rv