بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران

تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۹
ظهر امروز 10 تیر 1399 اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری شهرداری تهران بازدید کرده و طی نشستی با امکانات، نیازها و روال تأسیس آن آشنا شدند.
عکاس: مرضیه نورعلی
بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 1

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 1

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 2

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 2

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 3

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 3

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 4

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 4

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 5

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 5

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 6

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 6

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 7

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 7

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 8

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 8

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 9

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 9

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 10

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 10

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 11

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 11

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 12

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 12

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 13

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 13

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 14

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 14

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 15

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 15

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 16

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رصدخانه شهری تهران 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید