بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی

۱۰ تیر ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران، سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، سید مصطفی موسوی لاری شهردار منطقه ۹ و سرهنگ غلامحسین باقری فرمانده پادگان جی،از پروژه های محدوده این پادگان در بخش جنوبی خیابان استاد معین بازدید کردند.
محمد دلکش
http://www.tehranpicture.ir/u/5ws