بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی

تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران، سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، سید مصطفی موسوی لاری شهردار منطقه ۹ و سرهنگ غلامحسین باقری فرمانده پادگان جی،از پروژه های محدوده این پادگان در بخش جنوبی خیابان استاد معین بازدید کردند.
عکاس: محمد دلکش

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 1

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 2

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 3

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 4

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 5

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 6

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 7

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 8

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 9

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 10

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 11

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 12

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 13

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 15

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 16

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 18

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 19

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 20

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 21

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 22

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 23

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 24

بازدید شهردار تهران از ضلع جنوبی خیابان استاد معین در پادگان جی 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید