آیین پرچم گردانی حرم امام رضا(ع) در ایستگاه آتشنشانی

تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۹
همزمان با دهه کرامت آیین پرچم گردانی توسط خادمین حرم امام رضا (ع) در ایستگاه 24 آتشنشانی تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 1

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 2

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 3

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 4

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 5

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 6

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 7

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 8

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 9

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 10

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 11

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 12

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 13

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 14

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 15

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 16

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 17

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 18

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 19

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 20

آیین پرچم گردانی حرم امام رضا در ایستگاه آتشنشانی 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید