بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی

تاریخ: ۷ تیر ۱۳۹۹
به مناسبت سالروز شهادت شهید محمد بهشتی در هفتم تیر ۱۳۶۰ , دکتر پیروز حناچی شهردار تهران به همراه احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران شنبه 7 تیر 1399,از موزه شهید بهشتی بازدید به عمل آوردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده
بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 1

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 1

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 2

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 2

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 3

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 3

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 5

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 5

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 6

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 6

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 7

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 7

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 8

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 8

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 11

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 11

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 14

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 14

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 15

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 15

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 16

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 16

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 17

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 17

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 20

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 20

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 22

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 22

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 23

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 23

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 24

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 24

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 27

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 27

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 28

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 28

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 29

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 29

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 30

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 30

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 32

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 32

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 33

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 33

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 34

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 34

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 35

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 35

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 36

بازدید شهردار تهران از موزه شهید بهشتی 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید