رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت

تاریخ: ۷ تیر ۱۳۹۹
همزمان با بازگشایی تدریجی سینماها در سراسر کشور، پردیس سینمایی ملت نیز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و لزوم حفظ فاصله اجتماعی در هنگام فروش بلیط و نشستن روی صندلی های سالن ها، شروع به کار کرد.
عکاس: سعید ربیعی - شایان محرابی

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 1

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 2

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 3

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 4

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 5

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 6

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 7

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 8

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 9

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 10

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 11

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 12

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 13

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 14

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 15

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 16

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 17

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 18

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 19

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 20

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 21

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 22

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 23

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 24

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 25

رعایت پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی ملت 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید