نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی

تاریخ: ۴ تیر ۱۳۹۹
نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی عصر امروز چهارشنبه 4تیرماه 1399 با حضور غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، رحیم ابوالحسنی رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری تهران و سید مرتضی میرپور، مدیرکل برنامه‌ریزی و آموزش معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در سالن کنفرانس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 1

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 1

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 2

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 2

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 3

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 3

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 4

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 4

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 5

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 5

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 6

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 6

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 7

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 7

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 8

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 8

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 9

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 9

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 10

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 10

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 11

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 11

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 12

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 12

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 13

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 13

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 14

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 14

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 15

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 15

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 16

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 16

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 17

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 17

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 18

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 18

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 19

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 19

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 20

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 20

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 21

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 21

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 22

نخستین دوره مدیریت تخصصی در روابط عمومی 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید