موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی

تاریخ: ۲۳ تیر ۱۳۹۹
خانه تاریخی مینایی نام خود را از آخرین ساکنان خود به یادگار برده است؛ فرهاد مینایی در سال 1345 خورشیدی این خانه را خرید و تا پایان عمر به همراه خانواده در آن زندگی کرد. این خانه ی پرقصه با بی شمار خنده و غصه در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان منیریه واقع شده است.این اثر در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۸۶ به‌عنوان یک اثر ملی به ثبت رسید و سپس توسط شهرداری از ورثه خریداری شد. 16 مهر ماه 1398 خانه ی مینایی به عنوان موزه ی خیابان ولیعصر گشایش یافت.
عکاس: حمید رضا درجاتی
موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 1

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 1

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 2

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 2

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 1

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 1

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 2

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 2

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 3

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 3

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 4

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 4

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 5

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 5

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 6

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 6

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 7

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 7

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 8

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 8

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 9

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 9

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 10

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 10

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 11

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 11

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 12

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 12

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 13

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 13

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 14

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 14

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 15

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 15

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 16

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 16

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 17

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 17

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 18

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 18

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 19

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 19

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 20

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 20

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 21

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 21

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 22

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 22

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 23

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 23

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 24

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 24

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 25

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 25

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 26

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 26

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 27

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 27

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 28

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 28

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 29

موزه خیابان ولیعصر؛ خانه مینایی 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید