باغ‌ موزه مینیاتور

تاریخ: ۳ تیر ۱۳۹۹
باغ موزه مینیاتور مدل کوچک‌شده‌ای از ایران است که یکی از جاذبه های دیدنی در تهران به شمار می رود امابه اندازه جذابیتش به آن توجه نشده است. این پارک زیبا، فضای سبز و معماری جذابی دارد و در شرق تهران در خیابان جانبازان غربی (گلبرگ)، قرار دارد.
عکاس: مهدی آقابابایی
باغ‌ موزه مینیاتور

باغ‌ موزه مینیاتور

باغ‌ موزه مینیاتور 1

باغ‌ موزه مینیاتور 1

باغ‌ موزه مینیاتور 2

باغ‌ موزه مینیاتور 2

باغ‌ موزه مینیاتور 3

باغ‌ موزه مینیاتور 3

باغ‌ موزه مینیاتور 4

باغ‌ موزه مینیاتور 4

باغ‌ موزه مینیاتور 5

باغ‌ موزه مینیاتور 5

باغ‌ موزه مینیاتور 6

باغ‌ موزه مینیاتور 6

باغ‌ موزه مینیاتور 7

باغ‌ موزه مینیاتور 7

باغ‌ موزه مینیاتور 8

باغ‌ موزه مینیاتور 8

باغ‌ موزه مینیاتور 9

باغ‌ موزه مینیاتور 9

باغ‌ موزه مینیاتور 10

باغ‌ موزه مینیاتور 10

باغ‌ موزه مینیاتور 11

باغ‌ موزه مینیاتور 11

باغ‌ موزه مینیاتور 12

باغ‌ موزه مینیاتور 12

باغ‌ موزه مینیاتور 13

باغ‌ موزه مینیاتور 13

باغ‌ موزه مینیاتور 14

باغ‌ موزه مینیاتور 14

باغ‌ موزه مینیاتور 15

باغ‌ موزه مینیاتور 15

باغ‌ موزه مینیاتور 16

باغ‌ موزه مینیاتور 16

باغ‌ موزه مینیاتور 17

باغ‌ موزه مینیاتور 17

باغ‌ موزه مینیاتور 18

باغ‌ موزه مینیاتور 18

باغ‌ موزه مینیاتور 19

باغ‌ موزه مینیاتور 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید