گذر پیاده راه استاد شهریار

تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۹
گذر پیاده راه استاد شهریار چند ماهی است که توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران در حال بازسازی می باشد و فرایند آماده سازی آن همزمان با متناسب سازی برای معلولین صورت گرفته و صبح روز دوشنبه دوم تیرماه افتتاح شد.
عکاس: شایان محرابی
گذر پیاده راه استاد شهریار 1

گذر پیاده راه استاد شهریار 1

گذر پیاده راه استاد شهریار 2

گذر پیاده راه استاد شهریار 2

گذر پیاده راه استاد شهریار 3

گذر پیاده راه استاد شهریار 3

گذر پیاده راه استاد شهریار 4

گذر پیاده راه استاد شهریار 4

گذر پیاده راه استاد شهریار 5

گذر پیاده راه استاد شهریار 5

گذر پیاده راه استاد شهریار 6

گذر پیاده راه استاد شهریار 6

گذر پیاده راه استاد شهریار 7

گذر پیاده راه استاد شهریار 7

گذر پیاده راه استاد شهریار 8

گذر پیاده راه استاد شهریار 8

گذر پیاده راه استاد شهریار 9

گذر پیاده راه استاد شهریار 9

گذر پیاده راه استاد شهریار 10

گذر پیاده راه استاد شهریار 10

گذر پیاده راه استاد شهریار 11

گذر پیاده راه استاد شهریار 11

گذر پیاده راه استاد شهریار 12

گذر پیاده راه استاد شهریار 12

گذر پیاده راه استاد شهریار 13

گذر پیاده راه استاد شهریار 13

گذر پیاده راه استاد شهریار 14

گذر پیاده راه استاد شهریار 14

گذر پیاده راه استاد شهریار 15

گذر پیاده راه استاد شهریار 15

گذر پیاده راه استاد شهریار 16

گذر پیاده راه استاد شهریار 16

گذر پیاده راه استاد شهریار 17

گذر پیاده راه استاد شهریار 17

گذر پیاده راه استاد شهریار 18

گذر پیاده راه استاد شهریار 18

گذر پیاده راه استاد شهریار 19

گذر پیاده راه استاد شهریار 19

گذر پیاده راه استاد شهریار 20

گذر پیاده راه استاد شهریار 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید