گذر پیاده راه استاد شهریار

۲ تیر ۱۳۹۹
گذر پیاده راه استاد شهریار چند ماهی است که توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران در حال بازسازی می باشد و فرایند آماده سازی آن همزمان با متناسب سازی برای معلولین صورت گرفته و صبح روز دوشنبه دوم تیرماه افتتاح شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/3oa