نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۹
نشست خبری حجت الاسلام والمسلمین میثم امرودی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه دوم تیرماه 1399 با حضور جمعی از اصحاب رسانه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 2

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 2

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 3

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 3

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 4

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 4

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 5

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 5

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 6

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 6

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 7

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 7

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 8

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 8

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 9

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 9

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 10

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 10

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 11

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 11

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 12

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 12

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 13

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 13

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 14

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 14

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 15

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 15

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 16

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 16

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 17

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 17

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 18

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 18

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 19

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 19

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 20

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 20

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 21

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 21

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 22

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 22

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 23

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 23

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 24

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 24

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 25

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 25

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 26

نشست خبری رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید