آیین رونمایی از کتاب های منتشر شده سازمان نوسازی

تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۹
مرکز محله چند منظوره درخشان، امروز با حضور معاون شهرسازی و معماری، رئیس مرکز ارتباطات، مدیرعامل سازمان نوسازی و شهردار منطقه در محله اتابک افتتاح شد؛ همچنین از کتاب های سازمان نوسازی رونمایی شد.
عکاس: مرضیه نورعلی

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 1

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 2

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 3

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 4

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 6

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 7

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 8

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 9

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 10

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 11

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 12

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 13

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 14

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 15

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 16

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 17

آیین رونمایی از کتاب های سازمان نوسازی 5

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید