مراحل آماده سازی گذر پیاده راه استاد شهریار

۱ تیر ۱۳۹۹
گذر پیاده راه استاد شهریار چند ماهی است که توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران در حال بازسازی می باشد و فرایند آماده سازی آن همزمان با متناسب سازی برای معلولین صورت گرفته و صبح روز دوشنبه دوم تیرماه افتاح میگردد.
مرتضی کزازی
http://www.tehranpicture.ir/u/3ih