بالکن های رنگی

تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۹
در روزگاری که سیاست مردان و مدیران شهری با چالش آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنند برخی شهروندان پایتخت با قراردان گلدان های زیبا در بالکن منازل خود سعی در زیبا سازی و کاهش آلودگی خانه، محله و شهر خود دارند.
عکاس: مهدی آقابابایی
بالکن های رنگی 3

بالکن های رنگی 3

بالکن های رنگی 1

بالکن های رنگی 1

بالکن های رنگی 2

بالکن های رنگی 2

بالکن های رنگی 4

بالکن های رنگی 4

بالکن های رنگی 5

بالکن های رنگی 5

بالکن های رنگی 6

بالکن های رنگی 6

بالکن های رنگی 7

بالکن های رنگی 7

بالکن های رنگی 8

بالکن های رنگی 8

بالکن های رنگی 9

بالکن های رنگی 9

بالکن های رنگی 10

بالکن های رنگی 10

بالکن های رنگی 11

بالکن های رنگی 11

بالکن های رنگی 12

بالکن های رنگی 12

بالکن های رنگی 13

بالکن های رنگی 13

بالکن های رنگی 14

بالکن های رنگی 14

بالکن های رنگی 15

بالکن های رنگی 15

بالکن های رنگی 16

بالکن های رنگی 16

بالکن های رنگی 17

بالکن های رنگی 17

بالکن های رنگی 18

بالکن های رنگی 18

بالکن های رنگی 19

بالکن های رنگی 19

بالکن های رنگی 20

بالکن های رنگی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید