رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی که به همت فرهنگستان هنر و شهرداری تهران به چاپ رسیده بود، با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران و جمعی از اساتید در فرهنگستان هنر رونمایی شد. در این مراسم علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر، سید مجتبی حسینی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برزین ضرغامی رئیس سازمان زیباسازی، حجت الاسلام و المسلمین محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و جمعی از هنرمندان کتاب آرایی و نسخه‌شناسان نیز حضور داشتند.
عکاس: شایان محرابی
رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 1

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 1

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 2

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 2

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 3

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 3

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 4

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 4

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 6

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 6

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 8

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 8

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 9

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 9

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 11

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 11

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 12

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 12

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 17

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 17

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 18

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 18

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 19

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 19

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 21

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 21

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 22

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 22

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 23

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 23

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 24

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 24

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 26

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 26

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 27

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 27

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 28

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 28

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 29

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 29

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 30

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 30

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 31

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 31

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 33

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 33

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 34

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 34

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 35

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 35

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 37

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 37

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 38

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 38

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 39

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 39

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 42

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 42

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 44

رونمایی از نسخه نفیس خمسه نظامی شاه طهماسبی 44

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید