مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری تهران, با حضور پیروز حناچی شهردار تهران, سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو صبح شنبه 31 خرداد 1399 در محل ایران خودرو دیزل برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 1

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 1

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 2

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 2

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 3

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 3

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 5

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 5

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 7

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 7

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 8

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 8

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 9

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 9

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 12

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 12

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 13

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 13

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 14

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 14

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 15

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 15

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 16

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 16

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 17

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 17

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 18

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 18

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 19

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 19

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 21

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 21

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 22

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 22

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 25

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 25

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 26

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 26

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 29

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 29

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 30

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 30

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 32

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 32

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 33

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 33

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 35

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 35

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 36

مراسم امضای قرارداد نوسازی ناوگان مسافری شهری 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید