خانه ای نفیس در قلب تهران

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
خانه «امام جمعه» از آثار دوره قاجاریه و باقی‌مانده از نیمه دوم قرن سیزدهم هجری قمری است. این بنا، نخست خانه «میرزا آقاخان نوری» صدراعظم ناصرالدین شاه بود. بعدها امام جمعه تهران آن را خرید و در آن ساکن شد؛ این خانه در قلب تهران از چنان ویژگی هایی برخوردار است که به جرأت می توان گفت یکی از «نفیس ترین خانه های تهران» است.
عکاس: حمید رضا درجاتی
خانه ای نفیس در قلب تهران 1

خانه ای نفیس در قلب تهران 1

خانه ای نفیس در قلب تهران 2

خانه ای نفیس در قلب تهران 2

خانه ای نفیس در قلب تهران 3

خانه ای نفیس در قلب تهران 3

خانه ای نفیس در قلب تهران 4

خانه ای نفیس در قلب تهران 4

خانه ای نفیس در قلب تهران 5

خانه ای نفیس در قلب تهران 5

خانه ای نفیس در قلب تهران 6

خانه ای نفیس در قلب تهران 6

خانه ای نفیس در قلب تهران 7

خانه ای نفیس در قلب تهران 7

خانه ای نفیس در قلب تهران 8

خانه ای نفیس در قلب تهران 8

خانه ای نفیس در قلب تهران 9

خانه ای نفیس در قلب تهران 9

خانه ای نفیس در قلب تهران 10

خانه ای نفیس در قلب تهران 10

خانه ای نفیس در قلب تهران 11

خانه ای نفیس در قلب تهران 11

خانه ای نفیس در قلب تهران 12

خانه ای نفیس در قلب تهران 12

خانه ای نفیس در قلب تهران 13

خانه ای نفیس در قلب تهران 13

خانه ای نفیس در قلب تهران 14

خانه ای نفیس در قلب تهران 14

خانه ای نفیس در قلب تهران 15

خانه ای نفیس در قلب تهران 15

خانه ای نفیس در قلب تهران 16

خانه ای نفیس در قلب تهران 16

خانه ای نفیس در قلب تهران 17

خانه ای نفیس در قلب تهران 17

خانه ای نفیس در قلب تهران 18

خانه ای نفیس در قلب تهران 18

خانه ای نفیس در قلب تهران 19

خانه ای نفیس در قلب تهران 19

خانه ای نفیس در قلب تهران 20

خانه ای نفیس در قلب تهران 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید