نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مهندس مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها با حضور مهندس عطایی مدیر کل خدمات شهری و مهندی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی با موضوع آتش سوزی های اخیر پایتخت سه شنبه 27 خرداد 1399 با حضور جمهی از اصحاب رسانه در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 1

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 1

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 2

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 2

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 3

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 3

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 4

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 4

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 5

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 5

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 6

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 6

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 7

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 7

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 8

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 8

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 9

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 9

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 10

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 10

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 11

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 11

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 12

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 12

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 13

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 13

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 14

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 14

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 15

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 15

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 16

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 16

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 17

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 17

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 18

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 18

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 19

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 19

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 20

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 20

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 21

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 21

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 22

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 22

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 23

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 23

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 24

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 24

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 25

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 25

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 26

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 26

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 27

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 27

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 28

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 28

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 29

نشست خبری مدیرعامل سازمان بوستان ها 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید