نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
نشست خبری مهدی امراللهی مدیر عامل شرکت خدماتی کالای شهروند ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 1

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 1

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 2

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 2

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 3

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 3

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 4

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 4

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 5

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 5

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 6

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 6

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 7

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 7

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 8

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 8

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 9

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 9

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 10

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 10

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 11

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 11

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 12

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 12

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 13

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 13

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 14

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 14

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 15

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 15

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 16

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 16

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 17

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 17

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 18

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 18

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 19

نشست خبری مدیر عامل شرکت شهروند 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید