پویش چهار راه کودک

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
پویش چهار راه کودک با موضوع کودکان کار با آثار هنرمندان داخلی و خارجی دوشنبه ساعت١٧ با حضور مسئولین شهری و اعضای شورای شهر و جمعی از هنرمندان در پلازا میدان ولیعصر (عج) افتتاح شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 1

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 1

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 2

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 2

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 3

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 3

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 4

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 4

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 5

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 5

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 6

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 6

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 7

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 7

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 8

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 8

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 10

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 10

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 11

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 11

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 13

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 13

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 14

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 14

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 15

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 15

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 16

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 16

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 18

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 18

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 19

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 19

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 20

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 20

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 21

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 21

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 22

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 22

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 23

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 23

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 24

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 24

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 25

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 25

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 26

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 26

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 27

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 27

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 28

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 28

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 29

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 29

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 30

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 30

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 31

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 31

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 33

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 33

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 34

نمایشگاه کاریکاتور عروسک خدا 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید