ورزش همگانی در پارک لاله

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
ورزشکاران و مربیان ایستگاه‌های صبحگاهی پارک لاله با انجام حرکات کششی و نرمش صبحگاهی، به انجام ورزش صبحگاهی پرداختند.
عکاس: حمید هراثی
ورزش همگانی در پارک لاله 1

ورزش همگانی در پارک لاله 1

ورزش همگانی در پارک لاله 2

ورزش همگانی در پارک لاله 2

ورزش همگانی در پارک لاله 3

ورزش همگانی در پارک لاله 3

ورزش همگانی در پارک لاله 4

ورزش همگانی در پارک لاله 4

ورزش همگانی در پارک لاله 5

ورزش همگانی در پارک لاله 5

ورزش همگانی در پارک لاله 6

ورزش همگانی در پارک لاله 6

ورزش همگانی در پارک لاله 7

ورزش همگانی در پارک لاله 7

ورزش همگانی در پارک لاله 8

ورزش همگانی در پارک لاله 8

ورزش همگانی در پارک لاله 9

ورزش همگانی در پارک لاله 9

ورزش همگانی در پارک لاله 10

ورزش همگانی در پارک لاله 10

ورزش همگانی در پارک لاله 11

ورزش همگانی در پارک لاله 11

ورزش همگانی در پارک لاله 12

ورزش همگانی در پارک لاله 12

ورزش همگانی در پارک لاله 13

ورزش همگانی در پارک لاله 13

ورزش همگانی در پارک لاله 14

ورزش همگانی در پارک لاله 14

ورزش همگانی در پارک لاله 15

ورزش همگانی در پارک لاله 15

ورزش همگانی در پارک لاله 16

ورزش همگانی در پارک لاله 16

ورزش همگانی در پارک لاله 17

ورزش همگانی در پارک لاله 17

ورزش همگانی در پارک لاله 18

ورزش همگانی در پارک لاله 18

ورزش همگانی در پارک لاله 19

ورزش همگانی در پارک لاله 19

ورزش همگانی در پارک لاله 20

ورزش همگانی در پارک لاله 20

ورزش همگانی در پارک لاله 21

ورزش همگانی در پارک لاله 21

ورزش همگانی در پارک لاله 22

ورزش همگانی در پارک لاله 22

ورزش همگانی در پارک لاله 23

ورزش همگانی در پارک لاله 23

ورزش همگانی در پارک لاله 24

ورزش همگانی در پارک لاله 24

ورزش همگانی در پارک لاله 25

ورزش همگانی در پارک لاله 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید