پل معلق بوستان نهج البلاغه

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
پل معلق بوستان نهج البلاغه در ارتفاع ۶۵ متری و در فاز 2 بر روی بوستان نهج البلاغه احداث شده است.این پل تحمل بار به صورت همزمان با ظرفیت ۲۰۰ نفر را دارد. طول مفید دهانه این پل ۲۸۰ متر، عرض آن ۲ متر و ارتفاع حداکثر آن ۸۰ متر است. بوستان نهج البلاغه یکی از مهمترین مراکز تفریحی و تفرجگاهی منطقه 2 تهران به حساب می آید.
عکاس: سعید ربیعی
پل معلق بوستان نهج البلاغه 1

پل معلق بوستان نهج البلاغه 1

پل معلق بوستان نهج البلاغه 2

پل معلق بوستان نهج البلاغه 2

پل معلق بوستان نهج البلاغه 3

پل معلق بوستان نهج البلاغه 3

پل معلق بوستان نهج البلاغه 4

پل معلق بوستان نهج البلاغه 4

پل معلق بوستان نهج البلاغه 5

پل معلق بوستان نهج البلاغه 5

پل معلق بوستان نهج البلاغه 6

پل معلق بوستان نهج البلاغه 6

پل معلق بوستان نهج البلاغه 7

پل معلق بوستان نهج البلاغه 7

پل معلق بوستان نهج البلاغه 8

پل معلق بوستان نهج البلاغه 8

پل معلق بوستان نهج البلاغه 9

پل معلق بوستان نهج البلاغه 9

پل معلق بوستان نهج البلاغه 10

پل معلق بوستان نهج البلاغه 10

پل معلق بوستان نهج البلاغه 11

پل معلق بوستان نهج البلاغه 11

پل معلق بوستان نهج البلاغه 12

پل معلق بوستان نهج البلاغه 12

پل معلق بوستان نهج البلاغه 13

پل معلق بوستان نهج البلاغه 13

پل معلق بوستان نهج البلاغه 15

پل معلق بوستان نهج البلاغه 15

پل معلق بوستان نهج البلاغه 17

پل معلق بوستان نهج البلاغه 17

پل معلق بوستان نهج البلاغه 18

پل معلق بوستان نهج البلاغه 18

پل معلق بوستان نهج البلاغه 19

پل معلق بوستان نهج البلاغه 19

پل معلق بوستان نهج البلاغه 20

پل معلق بوستان نهج البلاغه 20

پل معلق بوستان نهج البلاغه 21

پل معلق بوستان نهج البلاغه 21

پل معلق بوستان نهج البلاغه 22

پل معلق بوستان نهج البلاغه 22

پل معلق بوستان نهج البلاغه 23

پل معلق بوستان نهج البلاغه 23

پل معلق بوستان نهج البلاغه 24

پل معلق بوستان نهج البلاغه 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید