خانه اتحادیه؛ گذشته و حال

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
این خانه باغ متعلق به امین‌السلطان، صدراعظم دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار بوده است که پس از کشته شدن او، توسط «حاج رحیم اتحادیه» خریداری شده است. با گذشت زمان این خانه تاریخی فرسوده و در حال تخریب بود که با همت سازمان زیبا سازی شهرداری تهران در مهرماه سال 1394 تملک و عملیات بازسازی آن آغاز شد.
عکاس: شایان محرابی-سفر نویس
خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 1

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 1

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 2

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 2

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 3

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 3

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 4

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 4

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 5

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 5

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 6

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 6

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 7

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 7

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 8

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 8

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 9

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 9

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 10

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 10

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 11

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 11

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 12

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 12

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 13

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 13

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 14

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 14

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 15

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 15

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 16

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 16

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 17

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 17

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 18

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 18

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 19

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 19

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 20

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 20

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 21

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 21

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 22

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 22

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 23

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 23

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 24

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 24

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 25

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 25

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 26

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 26

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 27

خانه اتحادیه؛ گذشته و حال 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید