آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
مراسم آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله به مناسبت هفته محیط زیست، با حضور مدیرکل محیط زیست استان تهران، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و شهردار منطقه چهار صبح امروز در منطقه جنگلی خجیر برگزار شد.
عکاس: محمد دلکش
آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 1

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 1

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 2

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 2

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 3

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 3

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 4

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 4

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 5

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 5

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 6

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 6

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 8

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 8

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 10

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 10

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 11

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 11

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 12

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 12

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 13

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 13

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 14

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 14

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 15

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 15

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 16

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 16

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 19

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 19

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 20

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 20

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 21

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 21

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 22

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 22

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 24

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 24

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 25

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 25

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 27

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 27

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 28

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 28

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 29

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 29

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 30

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 30

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 31

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 31

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 32

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 32

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 33

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 33

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 34

آزادسازی پرندگان و جمع آوری زباله در پارک جنگلی خجیر 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید