زورخانه شیرافکن

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹
زورخانه شیرافکن یکی از زورخانه های قدیمی شهر تهران است که سال 1387 نوسازی شده است. زورخانه ای که سال 1313 پهلوان مرحوم خسرو معصومی درب آن را به روی محله آذربایجان تهران باز کرد.
عکاس: شایان محرابی
زورخانه شیرافکن 1

زورخانه شیرافکن 1

زورخانه شیرافکن 2

زورخانه شیرافکن 2

زورخانه شیرافکن 3

زورخانه شیرافکن 3

زورخانه شیرافکن 4

زورخانه شیرافکن 4

زورخانه شیرافکن 5

زورخانه شیرافکن 5

زورخانه شیرافکن 6

زورخانه شیرافکن 6

زورخانه شیرافکن 7

زورخانه شیرافکن 7

زورخانه شیرافکن 8

زورخانه شیرافکن 8

زورخانه شیرافکن 9

زورخانه شیرافکن 9

زورخانه شیرافکن 10

زورخانه شیرافکن 10

زورخانه شیرافکن 11

زورخانه شیرافکن 11

زورخانه شیرافکن 12

زورخانه شیرافکن 12

زورخانه شیرافکن 13

زورخانه شیرافکن 13

زورخانه شیرافکن 14

زورخانه شیرافکن 14

زورخانه شیرافکن 15

زورخانه شیرافکن 15

زورخانه شیرافکن 16

زورخانه شیرافکن 16

زورخانه شیرافکن 17

زورخانه شیرافکن 17

زورخانه شیرافکن 18

زورخانه شیرافکن 18

زورخانه شیرافکن 19

زورخانه شیرافکن 19

زورخانه شیرافکن 20

زورخانه شیرافکن 20

زورخانه شیرافکن 21

زورخانه شیرافکن 21

زورخانه شیرافکن 22

زورخانه شیرافکن 22

زورخانه شیرافکن 23

زورخانه شیرافکن 23

زورخانه شیرافکن 24

زورخانه شیرافکن 24

زورخانه شیرافکن 25

زورخانه شیرافکن 25

زورخانه شیرافکن 26

زورخانه شیرافکن 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید