شب های خیابان لبخند

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
شهرداری منطقه 2 تهران طی عملی ابتکاری یکی از خیابان‌های این منطقه را با نورپردازی و استفاده از مجسمه و المانهای شهری تبدیل به فضایی شادی‌آور کرده است. خیابان لبخند در بلوار دادمان واقع شده است.
عکاس: شایان محرابی
شبهای خیابان لبخند 1

شبهای خیابان لبخند 1

شبهای خیابان لبخند 2

شبهای خیابان لبخند 2

شبهای خیابان لبخند 3

شبهای خیابان لبخند 3

شبهای خیابان لبخند 4

شبهای خیابان لبخند 4

شبهای خیابان لبخند 5

شبهای خیابان لبخند 5

شبهای خیابان لبخند 6

شبهای خیابان لبخند 6

شبهای خیابان لبخند 7

شبهای خیابان لبخند 7

شبهای خیابان لبخند 8

شبهای خیابان لبخند 8

شبهای خیابان لبخند 9

شبهای خیابان لبخند 9

شبهای خیابان لبخند 10

شبهای خیابان لبخند 10

شبهای خیابان لبخند 11

شبهای خیابان لبخند 11

شبهای خیابان لبخند 12

شبهای خیابان لبخند 12

شبهای خیابان لبخند 13

شبهای خیابان لبخند 13

شبهای خیابان لبخند 14

شبهای خیابان لبخند 14

شبهای خیابان لبخند 15

شبهای خیابان لبخند 15

شبهای خیابان لبخند 16

شبهای خیابان لبخند 16

شبهای خیابان لبخند 17

شبهای خیابان لبخند 17

شبهای خیابان لبخند 18

شبهای خیابان لبخند 18

شبهای خیابان لبخند 19

شبهای خیابان لبخند 19

شبهای خیابان لبخند 20

شبهای خیابان لبخند 20

شبهای خیابان لبخند 21

شبهای خیابان لبخند 21

شبهای خیابان لبخند 22

شبهای خیابان لبخند 22

شبهای خیابان لبخند 23

شبهای خیابان لبخند 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید