از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش -2

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
پادگان ۰۶ ارتش در محدوده خیابان پاسداران، با توافقی که میان شهرداری و ارتش انجام شد قرار است به بوستانی ۳۵ هکتاری با هدف رفع کمبود فضای عمومی تهران و منطقه ۳ تبدیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 9

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 1

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 2

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 3

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 4

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 5

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 6

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 7

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 8

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 10

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 11

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 12

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 13

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 14

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 15

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 16

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 17

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 18

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 19

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 20

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 21

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 22

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 23

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 24

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش 25

از پادگان 06 تا بوستان بزرگ ارتش -2

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید