فیلتر سیگار زباله است

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
روزانه افزون بر 166 میلیون نخ سیگار در کشور مصرف می شود. اگر ارتفاع هر سیگار را 5 سانتیمتر در نظر بگیریم, ایرانیان روزانه بیشتر از 8000 کیلومتر سیگار دود می کنند؛یعنی فاصله هوایی ایران تا آرژانتین. نزدیک به 7 درصد از آتش سوزهای جنگلی که مسئول مرگ 14 نفر در هر سال است, ناشی از دور انداخت تنها یک ته سیگار کوچک است که با بی احتیاطی انسان ها تبدیل به هیولایی آتشین می شود.
عکاس: سعید ربیعی
فیلتر سیگار زباله است 1

فیلتر سیگار زباله است 1

فیلتر سیگار زباله است 2

فیلتر سیگار زباله است 2

فیلتر سیگار زباله است 3

فیلتر سیگار زباله است 3

فیلتر سیگار زباله است 4

فیلتر سیگار زباله است 4

فیلتر سیگار زباله است 5

فیلتر سیگار زباله است 5

فیلتر سیگار زباله است 6

فیلتر سیگار زباله است 6

فیلتر سیگار زباله است 7

فیلتر سیگار زباله است 7

فیلتر سیگار زباله است 8

فیلتر سیگار زباله است 8

فیلتر سیگار زباله است 9

فیلتر سیگار زباله است 9

فیلتر سیگار زباله است 10

فیلتر سیگار زباله است 10

فیلتر سیگار زباله است 11

فیلتر سیگار زباله است 11

فیلتر سیگار زباله است 13

فیلتر سیگار زباله است 13

فیلتر سیگار زباله است 14

فیلتر سیگار زباله است 14

فیلتر سیگار زباله است 15

فیلتر سیگار زباله است 15

فیلتر سیگار زباله است 16

فیلتر سیگار زباله است 16

فیلتر سیگار زباله است 17

فیلتر سیگار زباله است 17

فیلتر سیگار زباله است 18

فیلتر سیگار زباله است 18

فیلتر سیگار زباله است 19

فیلتر سیگار زباله است 19

فیلتر سیگار زباله است 20

فیلتر سیگار زباله است 20

فیلتر سیگار زباله است 21

فیلتر سیگار زباله است 21

فیلتر سیگار زباله است 22

فیلتر سیگار زباله است 22

فیلتر سیگار زباله است 23

فیلتر سیگار زباله است 23

فیلتر سیگار زباله است 24

فیلتر سیگار زباله است 24

فیلتر سیگار زباله است 25

فیلتر سیگار زباله است 25

فیلتر سیگار زباله است 26

فیلتر سیگار زباله است 26

فیلتر سیگار زباله است 27

فیلتر سیگار زباله است 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید