سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
رسول کشت پور شهردار منطقه دو تهران و امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری همزمان با ۲ژوئن روز جهانی دوچرخه و با رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا مسیر باغ راه فدک در منطقه دو تهران را با دوچرخه رکاب زدند.
عکاس: مهدی عسگری
سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 1

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 1

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 2

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 2

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 3

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 3

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 4

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 4

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 5

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 5

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 6

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 6

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 7

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 7

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 8

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 8

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 10

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 10

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 11

سه شنبه های بدون خودرو شهردار منطقه 2 11

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید