جلسه مجازی شورای معاونین

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
جلسه شورای معاونین، مدیران عامل سازمان ها، شرکت ها و موسسات و شهرداران مناطق 22 گانه، به صورت غیرحضوری(ویدئو کنفرانس) برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
جلسه مجازی شورای معاونین 1

جلسه مجازی شورای معاونین 1

جلسه مجازی شورای معاونین 2

جلسه مجازی شورای معاونین 2

جلسه مجازی شورای معاونین 3

جلسه مجازی شورای معاونین 3

جلسه مجازی شورای معاونین 4

جلسه مجازی شورای معاونین 4

جلسه مجازی شورای معاونین 5

جلسه مجازی شورای معاونین 5

جلسه مجازی شورای معاونین 6

جلسه مجازی شورای معاونین 6

جلسه مجازی شورای معاونین 7

جلسه مجازی شورای معاونین 7

جلسه مجازی شورای معاونین 8

جلسه مجازی شورای معاونین 8

جلسه مجازی شورای معاونین 9

جلسه مجازی شورای معاونین 9

جلسه مجازی شورای معاونین 10

جلسه مجازی شورای معاونین 10

جلسه مجازی شورای معاونین 11

جلسه مجازی شورای معاونین 11

جلسه مجازی شورای معاونین 12

جلسه مجازی شورای معاونین 12

جلسه مجازی شورای معاونین 13

جلسه مجازی شورای معاونین 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید