جلسه آموزشی طرح کاپ

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
عصر دیروز 11 خرداد 1399 در محل سازمان پسماند کلاس آموزشی با حضور کارشناسان و آموزشگران پسماند به منظور آغاز طرح پایلوت کاپ در مناطق 21 و 22 برگزار شد.
عکاس: علیرضا برهانی
جلسه آموزشی طرح کاپ 1

جلسه آموزشی طرح کاپ 1

جلسه آموزشی طرح کاپ 2

جلسه آموزشی طرح کاپ 2

جلسه آموزشی طرح کاپ 3

جلسه آموزشی طرح کاپ 3

جلسه آموزشی طرح کاپ 4

جلسه آموزشی طرح کاپ 4

جلسه آموزشی طرح کاپ 5

جلسه آموزشی طرح کاپ 5

جلسه آموزشی طرح کاپ 6

جلسه آموزشی طرح کاپ 6

جلسه آموزشی طرح کاپ 7

جلسه آموزشی طرح کاپ 7

جلسه آموزشی طرح کاپ 8

جلسه آموزشی طرح کاپ 8

جلسه آموزشی طرح کاپ 9

جلسه آموزشی طرح کاپ 9

جلسه آموزشی طرح کاپ 10

جلسه آموزشی طرح کاپ 10

جلسه آموزشی طرح کاپ 11

جلسه آموزشی طرح کاپ 11

جلسه آموزشی طرح کاپ 12

جلسه آموزشی طرح کاپ 12

جلسه آموزشی طرح کاپ 13

جلسه آموزشی طرح کاپ 13

جلسه آموزشی طرح کاپ 14

جلسه آموزشی طرح کاپ 14

جلسه آموزشی طرح کاپ 15

جلسه آموزشی طرح کاپ 15

جلسه آموزشی طرح کاپ 16

جلسه آموزشی طرح کاپ 16

جلسه آموزشی طرح کاپ 17

جلسه آموزشی طرح کاپ 17

جلسه آموزشی طرح کاپ 18

جلسه آموزشی طرح کاپ 18

جلسه آموزشی طرح کاپ 19

جلسه آموزشی طرح کاپ 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید