از پادگان تا بوستان

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
پادگان ۰۶ ارتش در محدوده خیابان پاسداران، با توافقی که میان شهرداری و ارتش انجام شد قرار است به بوستانی ۳۵ هکتاری با هدف رفع کمبود فضای عمومی تهران و منطقه ۳ تبدیل شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

از پادگان تا بوستان 1

از پادگان تا بوستان 2

از پادگان تا بوستان 3

از پادگان تا بوستان 1

از پادگان تا بوستان 2

از پادگان تا بوستان 3

از پادگان تا بوستان 4

از پادگان تا بوستان 5

از پادگان تا بوستان 6

از پادگان تا بوستان 7

از پادگان تا بوستان 8

از پادگان تا بوستان 9

از پادگان تا بوستان 10

از پادگان تا بوستان 11

از پادگان تا بوستان 12

از پادگان تا بوستان 13

از پادگان تا بوستان 14

از پادگان تا بوستان 15

از پادگان تا بوستان 16

از پادگان تا بوستان 17

از پادگان تا بوستان 19

از پادگان تا بوستان 20

از پادگان تا بوستان 21

از پادگان تا بوستان 22

از پادگان تا بوستان 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید