آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی

تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۹۹
مراسم آغاز تجهیز و راه‌اندازی آکادمی بین‌المللی موتورسواری و اتومبیلرانی و آغاز تمرینات موتورسواری و اتومبیلرانی در پیست آزادی تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی صالح
آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 1

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 1

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 2

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 2

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 3

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 3

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 4

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 4

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 5

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 5

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 6

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 6

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 7

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 7

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 8

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 8

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 9

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 9

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 10

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 10

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 11

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 11

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 12

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 12

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 13

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 13

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 14

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 14

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 15

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 15

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 16

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 16

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 17

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 17

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 18

آغاز فعالیت آکادمی بین‌المللی موتورسواری در ورزشگاه آزادی 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید