کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت

تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۹۹
کنسرت آنلاین «با من بخوان» علیرضا قربانی شامگاه پنجشنبه (هشتم خرداد ماه) ساعت ۲۱ در تالار وحدت بر روی صحنه رفت و مخاطبان از طریق فضای مجازی این کنسرت را دیدند.
عکاس: محمد دلکش
کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 1

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 1

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 2

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 2

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 3

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 3

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 4

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 4

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 5

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 5

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 6

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 6

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 7

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 7

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 8

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 8

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 9

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 9

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 11

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 11

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 12

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 12

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 13

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 13

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 14

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 14

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 16

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 16

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 17

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 17

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 19

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 19

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 20

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 20

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 21

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 21

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 22

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 22

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 23

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 23

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 24

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 24

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 25

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 25

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 26

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 26

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 27

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 27

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 30

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 30

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 32

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 32

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 34

کنسرت آنلاین علیرضا قربانی در تالار وحدت 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید