ریحانه به آرزویش رسید

تاریخ: ۷ خرداد ۱۳۹۹
سال پیش ریحانه محبی که در لیست انتظار پیوند قلب بود، در انجمن اهدای عضو ایرانیان با آقای رضا کیانیان دیدار کرد و از آرزویش برای عکاس شدن گفت. امروز سه شنبه (6 خرداد 99) ریحانه به همراه پدر، رضا کیانیان و دکتر نجفی زاده (مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان) در دفتر دکتر پیروز حناچی، شهردار تهران واقع در خیابان بهشت حاضر شد و هدیه خود را از شهردار دریافت کرد.
عکاس: سعید ربیعی
ریحانه به آرزویش رسید 1

ریحانه به آرزویش رسید 1

ریحانه به آرزویش رسید 2

ریحانه به آرزویش رسید 2

ریحانه به آرزویش رسید 3

ریحانه به آرزویش رسید 3

ریحانه به آرزویش رسید 4

ریحانه به آرزویش رسید 4

ریحانه به آرزویش رسید 5

ریحانه به آرزویش رسید 5

ریحانه به آرزویش رسید 6

ریحانه به آرزویش رسید 6

ریحانه به آرزویش رسید 7

ریحانه به آرزویش رسید 7

ریحانه به آرزویش رسید 8

ریحانه به آرزویش رسید 8

ریحانه به آرزویش رسید 9

ریحانه به آرزویش رسید 9

ریحانه به آرزویش رسید 10

ریحانه به آرزویش رسید 10

ریحانه به آرزویش رسید 11

ریحانه به آرزویش رسید 11

ریحانه به آرزویش رسید 12

ریحانه به آرزویش رسید 12

ریحانه به آرزویش رسید 13

ریحانه به آرزویش رسید 13

ریحانه به آرزویش رسید 14

ریحانه به آرزویش رسید 14

ریحانه به آرزویش رسید 15

ریحانه به آرزویش رسید 15

ریحانه به آرزویش رسید 16

ریحانه به آرزویش رسید 16

ریحانه به آرزویش رسید 17

ریحانه به آرزویش رسید 17

ریحانه به آرزویش رسید 18

ریحانه به آرزویش رسید 18

ریحانه به آرزویش رسید 19

ریحانه به آرزویش رسید 19

ریحانه به آرزویش رسید 20

ریحانه به آرزویش رسید 20

ریحانه به آرزویش رسید 21

ریحانه به آرزویش رسید 21

ریحانه به آرزویش رسید 22

ریحانه به آرزویش رسید 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید