اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع)

تاریخ: ۴ خرداد ۱۳۹۹
نماز عید سعید فطر با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماری کرونا، صبح یکشنبه ۴ خرداد 1399 در مسجد امام حسین(ع) میدان امام حسین(ع) برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 1

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 1

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 2

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 2

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 4

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 4

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 5

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 5

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 7

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 7

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 9

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 9

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 11

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 11

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 12

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 12

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 14

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 14

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 15

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 15

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 17

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 17

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 18

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 18

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 20

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 20

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 21

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 21

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 23

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 23

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 24

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 24

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 25

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 25

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 26

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 26

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 29

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 29

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 30

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 30

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 35

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 35

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 37

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 37

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 39

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 39

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 40

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 40

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 42

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 42

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 43

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 43

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 45

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 45

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 47

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 47

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 49

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 49

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 50

اقامه نماز عید فطر در مسجد امام حسین(ع) 50

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید