اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان

تاریخ: ۴ خرداد ۱۳۹۹
نماز عید سعید فطر در اولین روز از ماه شوال با حضور مردم مومن تهران در مسجد جامع امام خمینی (ره) شهرک اکباتان و با رعایت نکات بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی اقامه شد.
عکاس: سعید ربیعی

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 1

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 2

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 3

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 4

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 5

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 6

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 7

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 8

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 9

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 10

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 11

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 12

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 13

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 14

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 15

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 17

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 18

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 19

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 20

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 21

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 22

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 23

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 24

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 25

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 27

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 28

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 29

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 30

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 31

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 26

اقامه نماز عید سعید فطر در شهرک اکباتان 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید