ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی

تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۹۹
به مناسبت آزادسازی خرمشهر و عید سعید فطر ,تصاویری از این موضوع به صورت ویدئو مپینگ( نورپردازی سه بعدی)بر ساختمان نیمه‌‌کاره معروف در روزهای پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی ایران در میدان انقلاب اسلامی به نمایش در آمد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 1

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 1

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 2

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 2

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 3

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 3

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 4

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 4

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 5

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 5

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 6

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 6

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 7

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 7

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 8

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 8

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 9

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 9

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 10

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 10

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 11

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 11

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 12

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 12

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 13

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 13

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 14

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 14

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 15

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 15

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 16

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 16

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 17

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 17

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 19

ویدئو مپینگ آزادسازی خرمشهر در میدان انقلاب اسلامی 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید