نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر

تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۹۹
همزمان با رویت ماه شوال و فرارسیدن عید سعید فطر میدان ولیعصر(عج) نورافشانی شد.
عکاس: محمد دلکش
نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 1

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 1

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 2

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 2

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 3

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 3

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 4

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 4

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 5

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 5

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 6

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 6

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 7

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 7

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 8

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 8

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 9

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 9

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 10

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 10

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 11

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 11

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 12

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 12

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 13

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 13

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 14

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 14

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 15

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 15

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 16

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 16

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 17

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 17

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 18

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 18

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 19

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 19

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 20

نورافشانی میدان ولیعصر(عج) در شب عید فطر 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید