موزه خوشنویسی

تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۹
آثار به نمایش درآمده در این موزه حدود ۲۰۰ اثر شامل قطعات خوشنویسی، نسخ خطّی، مرقّع، طومار، قلمدان، قلمتراش و دیگر ادوات خوشنویسی و نیز مهر و انگشتری و ظروف منقّش است که به خطوط کوفی، نسخ، ثلث، ریحان، رقاع، تعلیق، نستعلیق و شکسته نستعلیق نوشته شده اند.
عکاس: حمید رضا درجاتی
موزه خوشنویسی 1

موزه خوشنویسی 1

موزه خوشنویسی 3

موزه خوشنویسی 3

موزه خوشنویسی 5

موزه خوشنویسی 5

موزه خوشنویسی 7

موزه خوشنویسی 7

موزه خوشنویسی 8

موزه خوشنویسی 8

موزه خوشنویسی 9

موزه خوشنویسی 9

موزه خوشنویسی 10

موزه خوشنویسی 10

موزه خوشنویسی 11

موزه خوشنویسی 11

موزه خوشنویسی 13

موزه خوشنویسی 13

موزه خوشنویسی 14

موزه خوشنویسی 14

موزه خوشنویسی 15

موزه خوشنویسی 15

موزه خوشنویسی 17

موزه خوشنویسی 17

موزه خوشنویسی 18

موزه خوشنویسی 18

موزه خوشنویسی 19

موزه خوشنویسی 19

موزه خوشنویسی 22

موزه خوشنویسی 22

موزه خوشنویسی 23

موزه خوشنویسی 23

موزه خوشنویسی 24

موزه خوشنویسی 24

موزه خوشنویسی 25

موزه خوشنویسی 25

موزه خوشنویسی 26

موزه خوشنویسی 26

موزه خوشنویسی 27

موزه خوشنویسی 27

موزه خوشنویسی 28

موزه خوشنویسی 28

موزه خوشنویسی 29

موزه خوشنویسی 29

موزه خوشنویسی 30

موزه خوشنویسی 30

موزه خوشنویسی 33

موزه خوشنویسی 33

موزه خوشنویسی 34

موزه خوشنویسی 34

موزه خوشنویسی 36

موزه خوشنویسی 36

موزه خوشنویسی 37

موزه خوشنویسی 37

موزه خوشنویسی 38

موزه خوشنویسی 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید