بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر"

تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۹۹
پل غیر هم سطح در مسیر جنوب به غرب اتوبان قم به بزرگراه علامه عسگری و ورود به محدوده منطقه 19 از پل روگذر باقرشهر بازگشایی شد. پروژه تقاطع غیر همسطح چهار راه باقر شهر در 4 بخش اجرا می شود که در حال حاضر بخش روگذر آن بازگشایی شده است و طی برنامه اجرایی آتی بخش زیرگذر محور شرق به غرب ، زیرگذر دوربرگردان جنوب به جنوب و شمال به شمال صورت می گیرد.
عکاس: شایان محرابی
بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 1

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 1

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 2

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 2

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 3

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 3

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 4

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 4

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 5

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 5

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 6

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 6

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 7

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 7

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 8

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 8

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 9

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 9

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 10

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 10

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 11

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 11

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 12

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 12

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 13

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 13

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 14

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 14

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 15

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 15

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 16

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 16

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 17

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 17

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 18

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 18

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 19

بازگشایی پل غیر هم سطح "باقر شهر" 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید